สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนวัตร   ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายอภิชาติ  ประทุมเทา
3. เด็กชายเฉลิม   สอนเสนา
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางทองกร  กางโสภา